Johdanto
Kuvat ovat jo piirrustustyyliltään tulkittavissa. Piispa Henrikin kuva on pramea, erittäin yksityiskohtainen ja ylistävä Ruotsalaisia kristinuskon saattajia kohtaan

kun taas “epäjumalien palvomis piirros on ainakin toiseen kuvaan verrattuna piirretty erittäin yksinkertaisesti ja oleelliset asiat esiin tuovasti.

Ote
Kuvat ovat tietysti historiallisesti merkittäviä, joissa kuvataan tietyn aikakauden historiallisia tapahtumia ja näkökulmia erittäin tarkasti

kuvat kertovat myös kuvataiteen kehittymisestä sekä kulttuurihistoriasta. 1555-luvulla piirretty kuva on oletettavasti hieman primitiivisempi ja karkeampi kun taas toinen kuva on on yksityiskohtainen ja kolmiulotteinen.