Johdanto
Ihmiset kostavat jatkuvasti, olemmehan itse termin ja sen määritelmän kehittäneet. Ihminen haluaa toisen tuntevan saman ikävän tunteen

jonka toinen on vahingossa tai tahallaan tuottanut hänelle tai läheiselleen. Kosto on meille selkeä ja tuttu käsite, mutta kostavatko muut?

Ote
Koirat aistivat ihmisten mielialaa ja niiden on todettu erottavan luotettavat ihmiset epäluotettavista. Koiran voi siis opettaa käymään uhkaavaksi aistitun henkilön kimppuun

mikäli tämä yrittää vahingoittaa omistajaa tai tämän omaisuutta. Koira siis kostaa sen omistajalle aiheutetun pahan.

Toisaalta koira toimii tilanteessa välikätenä, sillä hyökkääminen on opetettu sille. Silloin koira toimii kuitenkin enemmän palkkamurhaajan roolissa.

Mikäli koira hyökkää omasta tahdostaan ilman minkäänlaista koulutusta tai velvoitetta, voi teko olla kosto.