Erilaisuus | Essee | Arvosana 10

Johdanto
Ihmisellä on sosiaalinen identiteetti eli käsitys yhteenkuuluvuudesta toisten kanssa ja toisaalta myös henkilökohtainen identiteetti eli käsitys siitä, mikä erottaa itsen muista.

Ihminen haluaa kuulua johonkin ja samaistua toisiin ja kuitenkin samaan aikaan hän haluaa myös erottua jollakin tavalla joukosta tunteakseen itsen merkitykselliseksi.

Katkelma
Voidaan ajatella, että kaikki ihmiset ovat lähtökohdiltaan biologisesti samanlaisia. Toisaalta geenien erilaisuus tyrmää väitteen osittain heti alkuunsa.

Voidaan kuitenkin ajatella, että esim. aivojen perusrakenne ja -toiminnot ovat kaikilla samanlaisia. Kuitenkin esim. tarkkaavaisuus- ja persoonallisuushäiriöisten kohdalla herää kysymys aivojen rakenteen erilaisuudesta.

Näin ollen ei ehkä ole järkevää edes yrittää käsitellä kaikkia ihmisiä samanlaisina ”toimintakokonaisuuksina”.

Humanistisesti ajatellenhan jokainen ihminen on yksilö, oli hän sitten skitsofreenikko tai mieleltään täysin terve.

Toisaalta voidaan ajatella mielenterveyttä subjektiivisena lähtökohtana; eli onko esim. psykopaatti mieleltään sairas, jos sairaus ei häntä suoranaisesti häiritse.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia