Johdanto
Francisco Sanchez Molinan yleisönosastokirjoitus "Mitä teemme sudelle, teemme itsellemme" (Luonnonsuojelija-lehti 15.12.2020) korostaa susien tärkeyttä osana luontoa.

Tekstin tavoitteena on saada lukija ymmärtämään, että sudet ovat korvaamaton osa luonnon monimuotoisuutta. Tekstin kohderyhmänä on kaikki susien elintilasta kiinnostuneet.

Tekstin pääväitteenä on: "Sudet ovat tärkeitä, ja niitä on suojeltava". Martti Laineen yleisönosastokirjoitus "Suomessa ei tarvita yhtään sutta" (Itä-Savo-lehti 2.12.2020) kertoo negatiivisesti susien aiheuttamista haitoista ihmiselle.

Tekstin tavoitteena on saada lukija ymmärtämään, että sudet ovat vain haitaksi. Kohderyhmänä ovat ihmiset, joita kiinnostaa susien vaikutukset.

Pääväitteenä tekstissä on: "Susista on vain haittaa". Suurpedot-sivuston julkaisema asiateksti "Suhtautuminen suurpetoihin:

Susi" (Suurpedot.fi) kertoo melko neutraalista näkökulmasta susien vaikutuksista. Tekstin tavoitteena on jakaa yleistietoa susista ja kohderyhmänä ovat susista kiinnostuneet lukijat.

Eri teksteistä muodostuu selkeä kuva, millainen ihmisen ja suden suhde on. Niissä on yhtäläisyyksiä että eroja.

Teksteistä on hyvä huomioida, että niiden tavoitteet ovat erilaiset sekä tekstilaji vaikuttaa suuresti, millainen suhde kahden osapuolen väleistä lukijalle välittyy.

Tekstissä sisältö, kieli ja kuvat vaikuttavat siihen, millaiseksi lukija käsittää suhteen.

Molinan yleisönosastokirjoitus luo positiivisen ja tärkeän suhteen suden ja ihmisen välille, mikä johtuu osittain tekstin julkaisupaikasta ja kirjoittajan ammatista.