Johdanto
Imperialismi tarkoittaa valtion väkivaltaista pyrkimystä laajentaa vaikutusvaltaansa ja aluettaan.

Imperialismi tarkoittaa myös suurvaltapolitiikkaa, jossa tavoitellaan mahdollisimman laajaa vaikutusvaltaa maailmassa.

Ote
Nationalismi tarkoittaa kansallisuusaatetta, joka korostaa kansan merkitystä politiikassa ja kulttuurissa.

Nationalismin mukaan kaikki samaa äidinkieltä puhuvat ja samaan kulttuuriin kuuluvat, kuuluvat samaan kansaan.

Kaikilla kansoilla on myös historiaa ja oma maantieteellinen alue. Nationalismi haluaa yhdistää kaikki oman kansan edustajat samaan valtioon.

Konservatismi tarkoittaa aatetta, joka pyrkii yhteiskunnan muuttumisen hidastamiseen tai pysäyttämiseen.