Johdanto
Epäonnistumisen jälkeen nuorella on psyykkinen tasapaino ja itseluottamus kärsinyt. Psyykkiseen itsesäätelyyn on olemassa erillaisia hallinta keinoja, tiedostetut coping hallintakeinot ja tiedostamattomat defenssit eli puolustuskeinot.

Ote
Defenssit ei välttämättä ole paras keino saavuttaa psyykkistä tasapainoa. Ne voivat välillä vääristää todellisuuden kuvaa. Defennsit voivat olla automaattisia perusteluja tai reaktioita tunteen tai epäonnistumisen käsittelyyn.

Hylätyn ajokokeen jälkeen nuori voisi käyttää hyvin tiedostettuja hallintakeinoja. Ne voivat olla psyykkisiä, fyysisiä tai sosiaalisia.