Johdanto
Voidaan ajatella, että sotaan päädyttiin tajuamatta, kuten historian professori Christopher Clark sanoo tutkimuksessaan "The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914" vuonna 2012. Sodan syntyyn vaikutti Saksan yhdistyminen jo 1870-luvulla.

Saksa yhdistyi Ranskan ja Preussin sodan sekä nationalismin eli kansallisuusaatteen seurauksena. Saksalaiset kokivat yhtenäisyyden tunnetta ja Saksa yhdistyi.

Saksan yhdistyminen loi jännitteitä suurvaltojen suhteisiin. Vuosina 1814-1815 pidetyssä Wienin konferenssissa oli päätetty, että suurvaltojen koot pysyvät samoina ja suhteet siten rauhallisina.