Johdanto
Ihmisen osa –elokuva kertoo Pekka Malmikunnaksen tavasta elää ja suhtautua perheeseensä. Elokuva keskittyy perheenjäsenten välisiin väljähtäneisiin suhteisiin.

Pitkä erilläänolo on saanut välit hieman viilenemään, mutta perheen on opittava elämään toistensa kanssa, senkin uhalla, että muiden käsitykset heistä muuttuisivat.

Ote
Pekka elää vanhempiensa ja omien odotustensa alaisena ja yrittää epätoivoisesti vastata niihin. Asunnoton ja työtön mies esittäytyykin kaikille menestyneenä liikemiehenä

joka on pyytänyt vanhemmiltaan koulutuksen sijasta ruokaan mennyttä rahaa. Pekka yrittää jatkuvasti saada ruokaa keinoja kaihtamatta.

Hän mm. kuokkii hautajaisissa ja syö ravintoloissa maksamatta. Pekka usein toteaakin, että “se on järjestelykysymys.”