Johdanto
Elias Lönnrotin teksti Vaeltaja on katkelma hänen teoksestaan Ensimmäinen matka vuodelta 1828.

Tekstin kirjoitusajankohta ilmenee hyvin selkeästi katkelman sisällössä sekä tyylissä. Tyyli on vanhoillista, ja tapahtumat ovat tyypillisiä 1800-luvun Suomen tapahtumia.

Teksti on kirjoitettu 1800-luvun alkupuolella oletettavasti Suomessa, johon tekstikatkelman tapahtumatkin sijoittuvat.

Muistelmassaan Lönnrot kertoo kiertelevänsä huilunsa kanssa ympäriinsä pitkin Suomea. Kyseiselle aikakaudelle oli hyvin tyypillistä, että kylässä kävi kiertävä soittaja.

Myös myöhemmin mainittavat hevosella kulkeminen ja kestikievarissa pysähtyminen ovat aikakauden tyypillisiä merkkejä. Nämä kuvastavat siis perinteistä suomalaista kulttuuria 1800-luvulla.

Teksti on muistelma, eli sen sanavalinnat ovat melko neutraaleja, mutta aikakauteen sopivia. Esimerkiksi sanat ”talonpoikaiskylä” ja ”kestikievari” välittävät hyvin aikakauteen kuuluvaa tunnelmaa.

Vaikka kirjoitushetkellä sanat olivat neutraaleja ja yleisesti käytössä olevia, tuntuvat ne nyt vanhoillisilta sanoilta. Tekstin kieli on neutraalia, mikä sopii kyseiseen tekstilajiin.

Tyylillisesti teksti on vanhoillinen, joka näkyy hyvin monellakin tapaa. Sanavalintojen lisäksi esimerkiksi käskevä tyyli kerronnassa ”Nyt saat ripein askelin seurata minua” on vanhahtava.