Sisällysluettelo
1. Elollisen Ja Elottoman Luonnon Vuorovaikutukset
2. Aineiden Kierto Ja Energian Virtaus Ekosysteemissä
3. Erilaisia Ekosysteemejä
4. Ekosysteemit Muutoksessa
5. Populaation Ominaisuuksia
6. Lajien Väliset Suhteet
- Kilpailu
- Toisenvaraisten Eliöiden Suhteet
- Laidunnus
- Peto-Saalis-Suhde
- Loissuhde
- Mutualismi
- Pöytävierrassuhde
- Koevoluutio
7. Eliöiden Levinneisyys Ja Sopeutuminen Ympäristöönsä
8. Luonnon Monimuotoisuus Eli Biodiversiteetti
9. Maapallon Biodiversiteetti on Uhattuna
- Suomen Uhanalaisimpia Ekosysteemejä Ovat Vanhat Metsät Ja Perinneympäristöt
- Lajien Häviäminen on Kiihtynyt
- Suomessa Suojelualueiden Perusverkoston Muodostavat Kansallis- Ja Luonnonpuistot
- Lajien Suojelukeinot Riippuvat Uhanalaistumisen Syistä
10. Luontoon Joutuu Myrkyllisiä Aineita
12. Rehevöityminen Ja Happamoituminen
15. Ekosysteemipalvelut
Käsitteet:
- Absoluuttinen Tiheys:
- Alleeli:
- Autotrofinen:
- Avainlaji:
- Avustettu Leviäminen:
- Bioindikaattorilaji (Ilmentäjälaji):
- Biomi:
- Biosfääri:
- Bruttoperustuotanto:
- Ekologinen Jalanjälki:
- Eksponentiaalinen Kasvu:
- Eloonjäämiskuvaaja:
- Emigraatio (Lähtömuutto):
- Endeeminen:
- Energian Ohivirtaus:
- Eutrofinen:
- Immigraatio (Tulomuutto):
- Lajinsisäinen Kilpailu:
- Logistinen Kasvu:
- Migraatio:
- Mutualismi:
- Optimi:
- Pioneerilaji:
- Populaatio:
- Rikastuminen:
- Sateenvarjolaji:
- Tulokaslaji:
- Vieraslaji:

Ote
1. elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset
- ekologia = tieteenala, joka tutkii eliöiden ja niiden ympäristön välisiä vuorovaikutussuhteita
- yksilöön vaikuttavat ympäristötekijät jaetaan

- elottomiin eli abioottisiin tekijöihin, esim. lämpötila, valo, vesi, ravinteet, happamuus
- elollisiin eli bioottisiin tekijöihin esim. lajikumppanit ja muiden lajien yksilöt, ravinto
- Luonto tarjoaa erilaisia resursseja eliölajien tarpeisiin

- ekologinen lokero tarkoittaa lajin paikkaa ekosysteemissä
- joka lajilla on omat vaatimuksensa mm. ravinnon, pesäpaikan ja valon määrän suhteen
- samassa ekologisessa lokerossa voi olla vain yksi laji

Jotta ekosysteemi voisi muodostaa pitkiä ravintoketjuja ja monipuolisia ravintoverkkoja, pitää tuottajia olla paljon, sillä juuri niihin muu elämä perustuu. Näistä tekijöistä eniten kasveihin vaikuttaa lämpötila ja saatavilla olevan veden sekä valon määrä.

Lähes kaikkia solun reaktioita nopeuttavat eli katalysoivat solun entsyymit, jotka ovat proteiineja. Nämä proteiinit vaativat tietyn lämpötilan toimiakseen, siksi oikea lämpötila on tärkeää.

Toisaalta kaikki elämä tarvitsee myös vettä, sillä kaikki tärkeät reaktiot tapahtuvat siinä. Toisaalta kasvit tarvitsevat vettä myös yhteyttämisessä, sillä se on fotosynteesin toinen raaka-aine hiilidioksidin ohella.

Myös valoa tarvitaan fotosynteesiin.
Sopeutumia talveen

Ensiksi kasvit:
● Lehtipuut hajottavat lehdissä olevan lehtivihreän, ja ottaa tärkeimmät ainesosat niistä talteen. Tämä aiheuttaa puiden ruskavärityksen. (ilmitalvehtijat)

● Monien varpujen, kuten mustikan, lehdet putoavat syksyllä, mutta varsi ja silmut talvehtivat lumen alla. (matalatalvehtijat)

● Heinäkasvien silmut ja juuret säilyvät maan pintakerroksessa. (puolipiilijät)

● Joillakin kasveilla, kuten tulppaaneilla ja kieloilla, vain kasvin maanalainen osa talvehtii maavartena, juurakkona tai sipulina. (piilotalvehtijat)