Ote
a) Kyseisten kirjeiden tapahtumat liittyvät Suomessa 1900-luvun alussa harjoitettuihin venäläistämistoimiin.

Venäjällä oltiin 1800-luvun loppupuolella alettu kiinnittää huomiota suomalaisten erioikeuksiin keisarikunnassa.

Autonomian turvin Suomella oli muun muassa oma tulliraja ja postilaitos. Lisäksi Suomessa oli vähän venäläisiä virkamiehiä ja huono venäjän kielen taito.

---

b) Eduskuntauudistuksen avulla päästiin ainakin muodollisesti irti vanhasta säätyjärjestelmä. Säätyvaltiopäivät lakkautettiin, ja tilalle tuli eduskunta, johon koko kansa sai äänestää edustajansa.

Työväenliike oli keskeisessä roolissa uudistuksen läpi ajamisessa, niin kuin Punaisesta julistuksesta näkyy.