Johdanto
Dorothy Parkers novell “De båda könen” ur Novellsamlingen Levande begråtna, skriven år 1965 handlar enligt min uppfattning om två personer som kanske är vänner men som jag tolkar det, förtjusta i varann.

Av novellens namn kan man tolka att novellen handlar om en flicka och en pojke eftersom novellen är så gammal att man då ännu inte tänkte på möjliga flera kön. Också kanske hur de olika könen ser och tolkar olika saker.

Ote
I novellen uppkommer fyra personer. De två huvudpersonerna flickan och pojken och sido karaktärerna Florence Leaming, en okänd flicka som pojken diskuterar med på en bjudning och Elsie som ordnar bjudningen.

Flickan verkar som en avundsjuk person. Det känns som hon missuppfattar flera saker och kanske lite försöker söka uppmärksamhet av pojken.

Pojken däremot verkar som en person soms meningar kanske kommer upp lite på fel sätt och sedan hamnar han förklara sig själv och vad han egentligen har menat.

Man får inte veta så mycket om miljön i novellen. I början berättar man att de sitter på olika sidor av en soffa vilket man kan tolka att det säkert är inomhus.

Pojken ärjuder att gå och skaffa cigaretter till flickan på en minut ner om hörnet. Det låter som om novellen skulle utspela sig i en liten stad.

Temat i texten är svår att uppfatta. Novellen verkar inte riktigt ha en point eller oväntad vändning. Berättar bara om hur två personer grälar med varandra och är lite avundsjuka.