Sisällysluettelo
1) Millainen on Gretan maailmankuva? 5p.
2) Millainen on hänen maailmankatsomuksensa? 5p.
3) Arvioi, mitkä tekijät ovat eniten vaikuttaneet Gretan maailmankatsomukseen? 5p.
4) Mitä opit Gretalta maailmasta ja maailmaan vaikuttamisesta? 3p.
5) Mitä sanot hänelle hänen toiminnastaan? 2p.

Ote
1) Millainen on Gretan maailmankuva? 5p.
Maailmankuva on se, miten ihminen näkee mailman ja millainen näkemys maalmasta hänellä on.

Gretan pää-ajatus on se, että aikauset eivät huolehdi siitä millaisen maapallon he jättävät heidän lapsilleen.

Ilmastonmuutos on iso ongelma ja sitä on pakko ratkaista. Jos jokainen ihmisistä tekisi edes vähän sen eteen, me kaikki saisimme yhteisellä voimalla voitettua sitä.