Johdanto
Lukeminen ja lukutaito ovat jo pitkään olleet merkittävässä roolissa ihmisten keskuudessa.

Lukutaidolla tarkoitetaan nuoressa iässä opittua kykyä ymmärtää kirjoitettua tekstiä sekä kykyä sisäistää tekstin merkitystä.

Digitalisaation sekä yhteiskunnan kehittymisen vaikutuksesta lukutaito ei tule kuitenkaan pysymään samanlaisena kuin se on aina ollut, vaan se tulee vaatimaan ihmisiltä uudenlaisia ominaisuuksia, esimerkiksi kykyä ymmärtää tekstiä digitaalisessa muodossa.

Image-blogissa 13.1.2019 julkaistussa anonyymin kirjoittajan blogipostauksessa “Minäkin olen koneen orja” käsitellään erilaisia digitalisaation tuomia ongelmia ihmisten lukutaidolle ja ylipäätänsä lukemiselle sekä sitä, miten näiltä ongelmilta voitaisiin välttyä.

Blogipostauksen kirjoittajan mukaan koneet ovat syynä lukemisen muuttumiselle. Koneilla ei kuitenkaan tarkoiteta ihan mitä vain koneita, vaan esimerkiksi älypuhelimia, läppäreitä sekä tabletteja, joiden parissa ihmisten nykyarki pyörii pitkälti.

Älylaitteiden takia paperilla olevan tekstin lukeminen on alkanut vähentyä ja esimerkiksi digilehdet ja –kirjat ovat yleistyneet.