Sisällysluettelo
1. Stilmedel i facklitteratur
- Material:

Ote
I utdraget från “Den okände Kimi Räikkönen” (Kari Hotakainen, 2018) används flera stilmedel för att beskriva rallychauffören Kimi Räikkönen och hans upplevelser från nära håll.

“Bilen är tystnadens plats” är ett facklitterärt verk som har följande genretypiska drag; texten följer noggrant verkligheten och baserar sig på fakta. I texten berättas om Räikkönen och hans förberedelse inför en formeltävling i Malasya.

Kimi Räikkönen beskrivs som en tystlåten person som inte njuter av uppmärksamhet och upplever sociala tillställningar som jobbiga.

Som ung var Räikkönen ordknapp men livlig. Hans barndomsperiod beskrivs med följande jämförelse; han påstås ha varit “kvickare i benen än i repliken” och erbjudit “action för hela slanten” - Kari Hotakainen.

Som äldre har Räikkönen behållit sin fåordighet och i texten beskrivs han som en person som enkelt sjunker i sina egna världar.

Jämförelsen förstärker uppfattningen av Räikkönen som en udda person som gärna avstår från situationer där han måste uttrycka sig verbalt inför flera människor.

Stämningen på hotellet där Kimi Räikkönen bor är hektisk och fans från flera olikaländer har samlats till för att få en glimt av
formelstjärnan.

Språket som beundrarna talar sinsemellan beskrivs med metaforen “formel 1-engelska”. Det är en variation av engelskan, där ett knappt ordförråd kompenseras med ett desto större engagemang.

Formel 1-engelskan (finns också ett motsvarande begrepp “rallyengelska”) är en konnotation som innefattar att en person inte har en stark språkförmåga, och troligtvis kommer från en lägre socioekonomisk klass med ingen akademisk

utbildning. Det dåliga språket är också en känd stereotypi inom motorsport.
Metaforen ger läsaren en uppfattning om hurdana åskådare har lockats till hotellet för att se Räikkönen.

---

Skribenten använder sig av ironi för att beskriva Ferraris satsningar; “och alla dessa pengar för att två unga män under en och en halv timme dödsföraktande ska kunna köra bil och återvända till startpunkten utan att ta sig fram någonstans: genomblöta, flåsande, med hettande nacke och renons på ord, men vid liv.

Metaforen och den ironiska beskrivningen av två genomblöta män som utsätter sig för fara bara för att återvända till starpunkten har en förlöjligande effekt på hela verksamheten.