CuSO4 kideveden massaprosenttiosuus | Tutkimus | Arvosana 8

Sisällys
1. Johdanto
2. Työmenetelmät
3. Tulokset
4. Työn ja tulosten tarkastelu
5. Kirjallisuusluettelo

Katkelma
1. Johdanto
Työmme tarkoituksena oli poistaa kidevedellisestä kuparisulfaatista kidevesi sekä määrittää kideveden massaprosenttinen osuus.

2. Työmenetelmät
Käytimme työssä seuraavia aineita ja välineitä: kidevedellinen kuparisulfaatti, haihdutusmalja, koeputkipihdit, suojalasit, keittolevy, vaaka ja eksikaattori.

Työn suorittaminen aloitettiin sillä, että kerättiin työpisteelle tarvittavat aineet ja välineet. Lisäksi merkittiin haihdutusmaljaan merkki, jotta se tunnistettaisiin eksikaattorissa.

Seuraavaksi punnittiin haihdutusmalja. Lisättiin tarkasti 0,50 grammaa kidevedellistä kuparisulfaattia haihdutusmaljaan ja punnittiin haihdutusmalja jälleen.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia