Johdanto
Buddhalaisuus on Intian niemimaalla syntynyt uskonto, jonka harjoittajien keskeinen tavoite on saavuttaa Nirvana eli valaistuminen.

Buddhalaisuudessa voidaan kolmea jalokiveä pitää buddhalaisena uskontunnustuksena.

Kolme jalokiveä kokoavat buddhalaisuuden keskeiset opit yhteen, joita buddhalainen eli buddhalaisuutta harjoittava pyrkii noudattamaan.

Turvaan Buddhaan. Ensimmäinen jalokivi käsittelee Buddhaa eli valaistunutta ihmistä. Siddhartha Gautama on ensimmäinen valaistunut eli Buddha, jonka myötä buddhalaisuus on syntynyt.

Hän eli askeettista ja yltäkylläistä elämää kunnes löysi kultaisen keskitien näiden kahden välillä ja valaistui.

Theravada-suuntauksessa uskotaan, että Siddhartha Gautama on ainoa valaistunut eli Buddha.

Mahajana-suuntauksessa taas uskotaan, että valaistuneita on useita. Buddha toimii esikuvana uskonnon harjoittajille, jonka aseman saavuttaminen on mahdollista.

Tämä vaatii uhrauksia ja itsekuria, jolloin tätä voidaan pitää uskonnon toiminnallisena ulottuvuutena.

Turvaan dharmaan. Dharma tarkoittaa buddhalaisuudessa Buddhan oppeja, jota voidaan pitää buddhalaisuuden tiedollisena ulottuvuutena.

Opit voidaan jakaa neljään jaloon totuuteen ja kahdeksanosaiseen polkuun. Theravada-suuntauksen mukaan pyhä kirjallisuus on sanskritiksi kirjoitettu Tripitaka ja Mahajana-suuntaus laskee mukaan myös Lootussutran.