Johdanto
Bruttokansantuotteella tarkoitetaan vuoden aikana maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden määrää rahaksi muutettuna.

BTK:ta voidaan käyttää erilaisissa vertailuissa, kuten vertailtaessa eri valtioiden elintasoja, jolloin BKT suhteutetaan väkilukuun. Yksittäisten kansantalouksien piirteitä voidaan vertailla BKT:n avulla.

Ote
BKT ei ole täsmällinen elintason mittari; se ei kuvaa hyvinvointia eikä anna siitä oikeaa kuvaa. BKT:n idea onkin kuvata toteutunutta tuotantoa ja tuotannossa syntynyttä arvonlisäystä.

BKT:n antamaa tietoa vääristävät monet asiat. BKT ei kerro kaikkien maassa tuotettujen hyödykkeiden arvoa, esim. kotitöitä. Lapsen hoitaminen kunnallisessa päiväkodissa kasvattaa BKT:ta, kun taas kotona hoitaminen ei.