Biologinen tutkimus | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Moderni biologia onkin jakautunut useisiin kymmeniin eri osa-alueisiin, mutta niille kaikille on yhteistä tutkimuksen kohde: elävät eliöt sekä niissä tapahtuvat ja niiden aikaansaamat elämän ilmiöt.

Katkelma
Maastossa voidaan esimerkiksi tutkia tietyn lajin yksilöiden muodostamia populaatioita, ja tähän voidaan yhdistää laboratoriossa tehtävää yksilöiden geeniperimän tutkimusta.

Solutason tutkimuksessa tarkastellaan solun sisäisiä ilmiöitä. Solutason tutkimusta ovat esimerkiksi molekyylibiologian, genetiikan

fysiologian, bio- ja geenitekniikan sekä biokemian aloilla tehtävä tutkimus. Yksilötasolla tutkitaan eliöiden rakennetta eli anatomiaa, eliöiden sopeutumista ja käyttäytymistä.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia