Sisällysluettelo
Perustiedot
Oma mielipide
Aihe
Sommittelu ja värienkäyttö
Tunnelma ja sisältö
Taustatiedot
Oma mielipide
- Lähteet:
- Kirjalähde:

Ote
Perustiedot
Teoksen maalanneen taiteilijan nimi on Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Hän syntyi 15. heinäkuuta vuonna 1606 Leidenissä ja kuoli 4.

lokakuuta vuonna 1669 Amsterdamissa, Hollannissa. Rembrandt van Rijn oli 1600-luvulla Alankomaiden merkittävin taidemaalari. Hänen tyylisuuntansa oli realismi.

Van Rijnin yksi monista teoksista on Baertje Martens. Se valmistui noin vuonna 1640, hänen uransa keskivaiheessa.

Teos on öljymaalaus, joka on tehty puupinnalle. Kyseinen taideteos sijaitsee tällä hetkellä Hermitage-museossa St. Petersburgissa, Venäjällä.

Oma mielipide
Valitsin teoksen, koska se herätti minussa mielenkiintoa ja tunteita. Pidän teoksessa sen barokkimaisuudesta

jossa korostuu naisen barokkimainen valkoinen kaulus. Ensivaikutelma teoksesta oli todella kiehtova. Monissa Rembrandt van Rijnin teoksissa on aiheena ihminen.