Atomin ytimen hajoaminen ja säteily | Essee | Arvosana 9

Johdanto
Yhteensä tunnetaan n.3000 erilaista atomin ydintä. Joista 300 niistä esiintyy ihan luonnossa, loput ytimistä ovat luoneet ihmiset laboratorioissa kino tekoisesti.

Suurin osa atomien ytimistä ei pysy itsessään, vaan ne hajoavat joksikin toiseksi alkuaineen ytimeksi.

Katkelma
Alfahajoamisen jälkeen syntyy kahdesta protonista ja kahdesta neutronista koostuvaa alfahiukkas-.

Samalla syntyy tytärydin, joka sisältää kaksi protonia ja kaksi neutronia vähemmän kuin edellisessä emoytimessä. esim.

Ennen radonin hajoamista sen massa luku on 222, hajoamisen jälkeen se muuttuu poloniumisotoopiksi, joka massaluku on 218, eli se menettää kaksi protonia ja kaksi neutronia. Alfa säteily pysähtyy helpoiten erityyppisiin aineisiin.

Saat ilmaisen pääsyn tehtävään

Lataa yksi omista tehtävistäsi ja käytä sitä. Se kestää vain 2 minuuttia