Johdanto
Orjuutta on ollut kautta aikojen antiikin ajoista nykypäivään asti. Nykyään orjuus on melkein koko maailmassa kiellettyä, eikä se ole enää esillä ollenkaan.

Aikoinaan orjuus oli kuitenkin todella yleistä. Orjuutta ei kyseenalaistettu yhtään, vaan sen ajateltiin olevan täysin normaalia.

Ote
Antiikin Kreikassa ja Roomassa noin 800 eaa.-500 jaa. orjat laitettiin tekemään melkein kaikki työt, joka mahdollisti sen, että kansa oli vapaa.

Antiikin aikoina ajateltiin, että orjat olivat luonnon määräämiä, ja että joku yleellinen voima valitsi ihmisen kohtalon ennen hänen syntymäänsä. Orjat olivat isäntänsä omistuksessa, ja isännällä oli kaikki valta päättää mitä orjallaan teki.