Johdanto
Antiikinajan Kreikka koostui useista kaupunkivaltioista, poliksista, jotka saattoivat sotiakin keskenään, mutta kuitenkin varsin usein historiankirjoituksessa puhutaan antiikinajan kreikkalaisista yleisellä tasolla eikä heitä välttämättä nähdäkään yksinomaan vain kaupunkivaltioidensa asukkaina.

Kreikkalainen maailma olikin varsin yhtenäinen kokonaisuus ja sille on monia tekijöitä. Antiikin Kreikassa pätivät nykyaikanakin varsin merkittävät yhtenäistävät tekijät ja näitä olivat erityisesti uskonto ja kieli.

Ote
Uskonto oli Kreikassa melkoisen panhelleenistä eli yleiskreikkalaista, toisin sanoen antiikinaikaiset kreikkalaiset juhlivat yhteisiä uskonnollisia juhlia ja juhlien aikaan rauhaa kaupunkivaltioiden välillä pidettiin tärkeänä.

Kenties merkittävin ja tunnetuin osoitus kreikkalaisen maailman yhtenäisyydestä oli Olympoksessa jokaisen olympiadin eli neljännen vuoden välein Zeus-jumalan kunniaksi pidetyt olympialaiset, joihin osallistui ihmisiä kaikkialta ympäri helleenistä maailmaa.