Johdanto
Anni Kytömäen romaanin Kultarinta (2015) katkelma keskittyy ihmisen asenteen ja ennakkoluulojen vaikutukseen yksilön kokemuksissa.

Katkelman tyyli on raskas ja kuvaileva ja selvästi realismia, vaikkakin siinä korostetaan yksilön kokemusta modernistiseen tapaan. Katkelmassa tiivistetään myös hyvin ajan vaikutus etenkin luontoon, mutta myös muistoihin.

Ote
Katkelma on tyyliltään neutraalia, sillä se on pääosin tyypillistä kielenkäytöltään. Kaunokirjalliseen tyyliin sisältyy usein hyvin kuvaileva ja ilmeikäs kielenkäyttö, kuten katkelmassa.

Tälle tyylilajille on myös tyypillistä kuvata etenevää tapahtumaa. Toisinaan kappaleiden viimeistä lausetta käytetään pysäyttämään teksti vaikuttavuudellaan.

Toisaalta tyylissä on myös hieman kohosteisia piirteitä, kuten poikkeava näkökulma. Harvoin yhtä arkista aihetta kuin uudelle tontille saapumista on kuvattu niin pitkästi ja yksityiskohtaisesti.

Tapahtumankulku ja rytmi ovat katkelmassa tasaisia ja poikkeuksellisen hitaita, jopa matelevia, sillä yksinkertaisia asioita on jääty kuvaamaan yksityiskohtaisesti: “Varjolilja huojuu vaimeassa tuulessa pienen rakennuksen, ehkä saunan, kulmalla.”