Johdanto
Allotropia ilmiö, jossa samalla alkuaineella esiintyy samassa olomuodossa erilaisia rakennemuotoja. Hiilen eri allotrooppiset muodot koostuvat joukosta yksittäisiä hiiliatomeja, jotka jakavat ulkoelektronejaan muiden hiiliatomien kanssa, jolloin niiden keskinäiseen sitoutumiseen, erilaiseen hilarakenteeseen vaikuttavat lämpötila ja paine.

Timantti syntyy kovassa paineessa ja korkeassa lämpötilassa maan alla ja on puhdasta hiiltä. Jokainen hiiliatomi on liittynyt tetraedrisesti neljään muuhun hiiliatomiin kovalenttisella sidoksella, jotka ovat kaikki yhtä pitkiä ja vahvoja, joten hila on säännöllinen, kovalenttinen hila.

Timantin kovuus ja korkea sulamispiste ovat seurausta vahvoista hiiliatomien välisistä kovalenttisista sidoksista ja säännöllisestä hilarakenteesta.

Ote
Molekyyliyhdisteet muodostuvat, kun kaksi tai useampi eri epämetalliatomi reagoi keskenään ja ne liittyvät toisiinsa yhteisellä elektroniparilla eli kovalenttisella sidoksella, joka voi olla yksinkertainen, kaksois- tai kolmoissidos.

Toisiinsa sitoutuneilla alkuaineatomeilla voi olla erilainen kyky vetää yhteisiä sidoselektroneja puoleensa eli eri elektronegatiivisuusarvo.

Kovalenttisen sidoksen muodostuessa sellaisten epämetalliatomien välille, joilla elektronegatiivisuus ero on suurempi, kun 0,4 sidos on poolinen ja sidoselektronit liikkuvat lähempänä sitä atomia, jonka elektronegatiivisuusarvo on suurempi.

Elektronegatiivisemman atomin puolelle muodostuu elektronitihentymä, delta- , joka saa aikaan toisen puolen elektronivajauden, delta+.