Johdanto
Aineen perusrakennetta on yritetty tutkia eri tavoin, mutta niistä ei pysty tehdä suoria havaintoja.

Niitä voi tutkia mikroskoopeilla, mutta sillä voi nähdä vain atomien paikat eikä varsinaista atomia itse.

Eli tämä tarkoittaa sitä, että koko teoria aineiden rakenteesta perustuu epäsuoraan kokeeliseen tietoon.

Eli kaikesta aineesta voi tehdä päätelmiä mutta ei ole täsmiä yksityiskohtia.

Ote
Kaikki aineet koostuvat atomeista tai molekyyleistä, jotka atomit ovat muodostaneet.

Atomimalli kertoo atomien osat, joihin kuuluvat ydin ja ytimen ympärillä olevat elektronit.

Nämä elektronit muodostavat elektronipilven, joka tunnetaan myös nimeltä elektroniverho. Elektroneilla on negatiivinen sähkövaraus.

Näitä kaikkia atomeita ja molekyylejä pitää koossa sähköiset voimat j otka aiheutuvat sähkömagneettisesta vuorovaikutuksesta.