Uusi
Häpeä tunnekokemuksena

Psykologia

Häpeä tunnekokemuksena

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Häpeä tunnekokemuksena on hyvin riippuvainen monista eri tekijöistä. Tunteen kokemiseen vaikuttaa esimerkiksi ikä, kulttuuri, arv...

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus | Essee

Psykologia

Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ihmisellä on monenlaisia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia ja taitoja, jotka muodostavat kokonaisuuden mielestä ja ...

Syömishäiriöt ja kuntoutus taiteen avulla | Essee

Psykologia

Syömishäiriöt ja kuntoutus taiteen avulla | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Mielenterveys on ihmisen subjektiivinen kokemus omasta hyvinvoinnistaan, johon vaikuttavia tekijöitä ovat fyysinen terveys, psyykkise...

Kuinka rasismi syntyy | Essee | Ennakkoluulot ja asenteet

Psykologia

Kuinka rasismi syntyy | Essee | Ennakkoluulot ja asenteet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Rasismi syntyy ennakkoluuloista ja vääristä asenteista toisia ihmisryhmiä kohtaan. Suurimmaksi osaksi rasismi syntyy sosialisaation...

Yksilö ja kulttuuri – Käsitteiden määrittely

Psykologia

Yksilö ja kulttuuri – Käsitteiden määrittely

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ihminen on kehittynyt kaikista eliöistä eniten, ihmisellä on kieli, jonka avulla pystymme kommunikoimaan selkeiten.

...

Miksei psykologiatiede saa perustua arkitietoon | Essee

Psykologia

Miksei psykologiatiede saa perustua arkitietoon | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ihmisen aivot keksivät automaattisesti selityksiä satunnaisille asioille. Tämmöiset tulkinnat perustuvat kokemuksiin ja uskomuksiin...

Kasvatusstrategiat kehittyvät | Essee | Lasten kasvatus

Psykologia

Kasvatusstrategiat kehittyvät | Essee | Lasten kasvatus

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Eri lajeilla on eri tapoja kasvattaa jälkeläisensä. Huolehtimistapojensa perusteella laji jaetaan kahteen ryhmään: R-strategistit,...

Ryhmäoppiminen | Essee | Oppimisen eri muodot

Psykologia

Ryhmäoppiminen | Essee | Oppimisen eri muodot

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ryhmä muodostuu, kun vähintään kaksi ihmistä muodostavat hetkellisen tai pitkäaikaisemman yhteenliitttymän, joka omaa yhteisen t...

Psykologian kurssin käsitteitä | Muistiinpanot

Psykologia

Psykologian kurssin käsitteitä | Muistiinpanot

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Kognitiivinen dissonanssi on ristiriita ihmisen tietojen ja tekojen välillä, ihminen pyrkii välttämään tätä, esimerkiksi ihmine...

Motiivit ohjaavat käyttäytymistä ja toimintaa | Essee

Psykologia

Motiivit ohjaavat käyttäytymistä ja toimintaa | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Käyttäytymistä ja toimintaamme ohjaavat motiivit, ne ovat syy toiminnallemme ja muodostavat yhdessä motivaation.

Mo...