Kemiallinen sidos | Essee | Aineen ominaisuudet

Kemia

Kemiallinen sidos | Essee | Aineen ominaisuudet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Jotta voisi ymmärtää paremmin aineen ominaisuuksia, niin pitäisi analysoida molekyylien rakennetta ja elektronien jakautumista mole...

Veden erityisominaisuudet | Essee | Poolinen aine

Kemia

Veden erityisominaisuudet | Essee | Poolinen aine

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Veden kemialliset ja fysikaaliset erityisominaisuudet selitetään pienten poolisten vesimolekyylien välille muodostuvien vetysidosten...

Kiinteän aineen hilarakenteet ja ominaisuudet | Essee

Kemia

Kiinteän aineen hilarakenteet ja ominaisuudet | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Kiinteät aineet jaetaan amorfisiin aineisiin ja kiteisiin eli puhtaisiin aineisiin, jolloin erona on hilarakenteen säännöllisyys; a...

Aineiden sidokset | Essee | Elektronegatiivisuus

Kemia

Aineiden sidokset | Essee | Elektronegatiivisuus

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Kiehumispisteen korkeus riippuu siitä, että minkälaisia sidoksia puhtaan aineen molekyylien välillä on. Näitä molekyylien välis...

Hur påverkar kaffedrickande hälsan | Essee | Kaffe och koffein

Kemia

Hur påverkar kaffedrickande hälsan | Essee | Kaffe och koffein

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Basfakta:
Kaffe är en dricka som innehåller många dåliga samt bra ämnen. Huvudämne i kaffe är koffein.

Ka...

Allotropia ja yhdisteiden luokittelu | Essee

Kemia

Allotropia ja yhdisteiden luokittelu | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Allotropia ilmiö, jossa samalla alkuaineella esiintyy samassa olomuodossa erilaisia rakennemuotoja. Hiilen eri allotrooppiset muodot k...

Kovalenttiset sidokset orgaanisissa yhdisteissä,

Kemia

Kovalenttiset sidokset orgaanisissa yhdisteissä,

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Hiiliatomien sitoutuessa toisiinsa kovalenttisesti eli jakamalla toisilleen yhteisiä elektronipareja, muodostuu hiiliketjuja, joita lu...

Synteettiset ja luonnon polymeerit | Essee | Materiaalikemia

Kemia

Synteettiset ja luonnon polymeerit | Essee | Materiaalikemia

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Polymeerit ovat keskeinen osa materiaalikemian tutkimusta ja tuotekehittelyä. Muun muassa tekstiilikuituja, liimoja, uudenlaisia muove...

Poolisuuden vaikutus orgaanisen yhdisteen ominaisuuksiin

Kemia

Poolisuuden vaikutus orgaanisen yhdisteen ominaisuuksiin

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Poolisten molekyylien välille muodostuu dipoli-dipolisidoksia ja vetysidoksia sekä kaikkien molekyylien välille dispersiovoimia, joi...

Molekyylien väliset sidokset ja niiden aineiden ominaisuudet

Kemia

Molekyylien väliset sidokset ja niiden aineiden ominaisuudet

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Molekyylien poolisuus ja molekyylien välisten sidosten vahvuus selittävät alkuainemolekyylien ja molekyyliyhdisteiden erilaiset omin...