Uusi
Oma tapani ajatella | Filosofian essee | Erilaiset ajattelutavat

Filosofia

Oma tapani ajatella | Filosofian essee | Erilaiset ajattelutavat

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

En tunnista omassa ajattelussani ollenkaan dogmatismiä, mutta sen sijaan tunnistan omassa ajattelussani pääosin skeptismiä, koska e...

Uusi
Kategorinen imperatiivi ja sen ongelmat

Filosofia

Kategorinen imperatiivi ja sen ongelmat

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Immanuel Kantin (1724–1804) velvollisuuseettisen moraaliteorian keskeisessä asemassa ovat ihmisen velvollisuudet.

Ka...

Onko oikein esittää kysymyksiä toisen hyvinvoinnista | Essee

Filosofia

Onko oikein esittää kysymyksiä toisen hyvinvoinnista | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Kävelet kadulla ja sinua vastaan tallustelee tikkulaiha nuori nainen. Pysäytätkö naisen ja kyselet vointia, vai käveletkö ohi aja...

Miten tietoon pitäisi suhtautua | Essee | Pohdintaa tiedosta

Filosofia

Miten tietoon pitäisi suhtautua | Essee | Pohdintaa tiedosta

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Käsittelimme tunnilla aihetta erilaisia suhtautumistapoja tietoon. Pohdinta lähti oppikirjan sivun 64 tarinasta, jossa kolmen naisen ...

Filosofian merkitys ja osa-alueet | Essee

Filosofia

Filosofian merkitys ja osa-alueet | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Hei
Filosofiassa suosikkini on platon. Minusta on mielenkiintoista, että hänen opettajansa oli Sokrates ja hänen oppilaansa A...

Nuorten hyvinvointi ja elintavat | Essee | Hyvinvointitottumukset

Filosofia

Nuorten hyvinvointi ja elintavat | Essee | Hyvinvointitottumukset

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Sanotaan, etta jokainen meista luo oman polkunsa. Kuinka paljon me oikeasti voimme vaikuttaa siihen, millaisia olemme, tai millaisia me...

Supinaa sukupuolieroista | Lyhyt essee | Sukupuolten tasa-arvo

Filosofia

Supinaa sukupuolieroista | Lyhyt essee | Sukupuolten tasa-arvo

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan paljon tasa-arvosta ja vielä enemmän sen ongelmista ja kehityskohdista. Lausahdus ”Miehen eur...

Onko moraalissa kyse mielipiteistä | Essee | Moraali

Filosofia

Onko moraalissa kyse mielipiteistä | Essee | Moraali

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Moraali tarkoittaa yksilön tai yhteisön käsitystä oikeasta ja väärästä sekä hyvästä ja pahasta. Moraali merkitsee myös näi...

Miten tietoa voi perustella | Essee

Filosofia

Miten tietoa voi perustella | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Informaatio on järjestystä, johon voidaan liittää tulkinta. Se voi koostua peräkkäisistä kirjaimista, äänteistä tai symboleis...

Mitä ovat eettiset dilemmat | Essee | Normatiivinen etiikka

Filosofia

Mitä ovat eettiset dilemmat | Essee | Normatiivinen etiikka

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Eettinen dilemma on tilanne, jossa normatiivisen etiikan teoriat ovat ristiriidassa keskenään. Hypoteesi tällaisesta tilanteesta on ...