Uusi
Onko oikein esittää kysymyksiä toisen hyvinvoinnista | Essee

Filosofia

Onko oikein esittää kysymyksiä toisen hyvinvoinnista | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Kävelet kadulla ja sinua vastaan tallustelee tikkulaiha nuori nainen. Pysäytätkö naisen ja kyselet vointia, vai käveletkö ohi aja...

Uusi
Miten tietoon pitäisi suhtautua | Essee | Pohdintaa tiedosta

Filosofia

Miten tietoon pitäisi suhtautua | Essee | Pohdintaa tiedosta

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Käsittelimme tunnilla aihetta erilaisia suhtautumistapoja tietoon. Pohdinta lähti oppikirjan sivun 64 tarinasta, jossa kolmen naisen ...

Uusi
Filosofian merkitys ja osa-alueet | Essee

Filosofia

Filosofian merkitys ja osa-alueet | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Hei
Filosofiassa suosikkini on platon. Minusta on mielenkiintoista, että hänen opettajansa oli Sokrates ja hänen oppilaansa A...

Uusi
Nuorten hyvinvointi ja elintavat | Essee | Hyvinvointitottumukset

Filosofia

Nuorten hyvinvointi ja elintavat | Essee | Hyvinvointitottumukset

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Sanotaan, etta jokainen meista luo oman polkunsa. Kuinka paljon me oikeasti voimme vaikuttaa siihen, millaisia olemme, tai millaisia me...

Uusi
Supinaa sukupuolieroista | Lyhyt essee | Sukupuolten tasa-arvo

Filosofia

Supinaa sukupuolieroista | Lyhyt essee | Sukupuolten tasa-arvo

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Suomalaisessa yhteiskunnassa puhutaan paljon tasa-arvosta ja vielä enemmän sen ongelmista ja kehityskohdista. Lausahdus ”Miehen eur...

Uusi
Onko moraalissa kyse mielipiteistä | Essee | Moraali

Filosofia

Onko moraalissa kyse mielipiteistä | Essee | Moraali

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Moraali tarkoittaa yksilön tai yhteisön käsitystä oikeasta ja väärästä sekä hyvästä ja pahasta. Moraali merkitsee myös näi...

Uusi
Miten tietoa voi perustella | Essee

Filosofia

Miten tietoa voi perustella | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Informaatio on järjestystä, johon voidaan liittää tulkinta. Se voi koostua peräkkäisistä kirjaimista, äänteistä tai symboleis...

Uusi
Mitä ovat eettiset dilemmat | Essee | Normatiivinen etiikka

Filosofia

Mitä ovat eettiset dilemmat | Essee | Normatiivinen etiikka

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Eettinen dilemma on tilanne, jossa normatiivisen etiikan teoriat ovat ristiriidassa keskenään. Hypoteesi tällaisesta tilanteesta on ...

Uusi
Matkailun eettisyys eri näkökulmista | Essee

Filosofia

Matkailun eettisyys eri näkökulmista | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Matkailu on toimintaa, jossa ihmiset matkustavat pois päivittäisestä asuin- ja työympäristöstään valitsemaansa paikkaan.
...

Uusi
Mainonnan etiikka | Essee | Kulutuskäyttätyminen

Filosofia

Mainonnan etiikka | Essee | Kulutuskäyttätyminen

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Nyky-yhteiskunnassa mainonta on iso osa markkinoita. Mainonta tarkoittaa maksettua, tavoitteellista tiedottamista, joka kohdistuu yleen...