Elämänkatsomustiedon kurssimuistiinpanot | 1.kurssi

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustiedon kurssimuistiinpanot | 1.kurssi

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ihmiskuva on maailmankuva, sen avulla ihminen havainnoi ja tulkitsee muiden ihmisten toimintaa ja ohjaa omaa elämäänsä. ESIM. mikä...

Kestävään elämäntapaan liittyvät näkemykset | Essee

Elämänkatsomustieto

Kestävään elämäntapaan liittyvät näkemykset | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

“Onko mahdollista elää hyvää elämää niin, että luonto ei vaurioidu?”, on kysymys, jota nykypäivänä varmasti pohditaan pa...

Ajatteluvirheet ja kriittisen ajattelun taito | Essee

Elämänkatsomustieto

Ajatteluvirheet ja kriittisen ajattelun taito | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ihmisen ajatusmaailma on hyvin laaja eikä seuraavaa ajatusta pysty ennakoimaan. Luonteeltaan ihmiset ovat helppouskoisia, tunteellisia...

Kriittisen ajattelun ja monilukutaidon tärkeys | Essee

Elämänkatsomustieto

Kriittisen ajattelun ja monilukutaidon tärkeys | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Kriittinen aattelu on ajattelua, jossa punnitaan sekä omien että toisten ihmisten ajatuksia ja niille annettuja perusteita eritellen ...

Mitkä seikat vaikuttavat identiteettiin | Essee | Identiteetti

Elämänkatsomustieto

Mitkä seikat vaikuttavat identiteettiin | Essee | Identiteetti

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Identiteetti on monitasoinen sekä moniselitteinen asia. Se kattaa kaiken sen, millaiseksi ihminen itsensä käsittää ja tähän liit...

Vem ska jag rädda | Uppsats om etisk dilemma

Elämänkatsomustieto

Vem ska jag rädda | Uppsats om etisk dilemma

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Med etik menas läran om rätt och fel, kanske till och med gott och ont. Moral baserar sig på samma sak som etik bara att det är lit...

Seksuaalinen suuntautuminen | Essee | Määritelmät

Elämänkatsomustieto

Seksuaalinen suuntautuminen | Essee | Määritelmät

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

On olemassa monenlaisia seksuaalisia suuntautumisia, jotka kertovat sen, kehen kukakin ihminen rakastuu.

Seksuaalinen s...

Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen | Essee

Elämänkatsomustieto

Maahanmuutto ja monikulttuuristuminen | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Nykymaailma on monikultturistunut. Maahanmuutto on yleistynyt ja sen myötä eri kulttuurit ovat sekoittuneet keskenään.

Erilaiset katsomukset | Essee | Elämänkatsomus

Elämänkatsomustieto

Erilaiset katsomukset | Essee | Elämänkatsomus

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Uskontoa usein määritellään siten, että siihen liittyy usko yliluonnolliseen, pyhään ja vastaa kysymyksiin maailmankaikkeuden ja...

Ihmisoikeudet Suomessa ja maailmalla | Essee

Elämänkatsomustieto

Ihmisoikeudet Suomessa ja maailmalla | Essee

Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star Grey Star

0 / 5 tähteä

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, ihon väristä, uskonnosta, kansallisuudesta, alkuperästä, seksuaalisuudesta ja ulkomuodosta huolima...