Johdanto
Taulukossa, jossa kerrotaan puolueiden äänestysprosentit vuoden 2019 eduskuntavaaleissa koko maassa ja eri äänestysalueilla käy ilmi

että Perussuomalaiset ja SDP olivat suurimmat puolueet. Suomalaiset siis arvostavat enemmän näiden kahden puolueen arvoja kuin esimerkiksi Vihreiden. Toisaalta kansa on selvästi arvoiltaan hyvin jakautunut.

Ote
Korkean tulotason edustajat äänestivät selvästi eniten Kokoomusta ja vähiten keskustaa, kun taas matalan tulotason edustajat eniten Keskustaa ja toiseksi vähiten kokoomusta.

Voidaan siis sanoa, että tuloeroilla on suuri vaikutus poliittisiin arvoihin, sillä tulokset ovat lähes päinvastaiset. Selkeästi korkean tulotason edustajat ovat enemmän äärimmäisempien puolueiden kannalla, ja samaistuvat Kokoomuksen arvoihin.

Pienituloiset ovat taulukon mukaan enemmän keskellä poliittisessa kaaviossa, eivätkä kummassakaan ääripäässä. Keskituloisten äänissä on hajontaa, mutta heidän äänesnsä sijoittuvat korkea- ja matalatuloisten välimaastoon.

Tämä vahvistaa äskeisen päätelmän. Ainoa poikkeus on Perussuomalaiset, joita keskituloiset äänestivät hieman enemmän kuin kumpikaan toinen luokka.